obrazy DOTEKY SRDCE 

Obrazy, které přišly pohladit a potěšit duši

Intuitivní tvorba, kterou se zabývám přes deset let, nemá hranice a stále předkládá nové výzvy. Je plná pohybu vpřed, Je to akce, která přináší svěží a čistou energii. Většina obrazů vzniká v daný okamžik přímo na plátně,

Tvorba je založena na důvěře v samotný proces a to mne následně inspiruje v životě. Skrze tvorbu se lze potkat se sebou i s hlubšími principy.

"Proces tvoření neznamená doufat, zkoušet, hledat.. ale sám se stát tím, co tvořím." Dr. Joe Dispenza.